Đoàn đại biểu Hội TS VN dự Triển lãm “ Đường Tây Trường Sơn..." tại nước CHDCND Lào ( Phần 3 )

01/10/2016 - 430 lượt xem

ĐOÀN ĐẠI BIỂU HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM DỰ TRIỂN LÃM ẢNH “ Đường Tây Trường Sơn thời kỳ 1961 - 1975 ” Tại nước CHDCND Lào ( tiếp theo , kỳ 3 ) IV. Đoàn được Đại sứ quán nước CHXHCNVN tạ...