Phút cuối cùng

23/04/2015 - 624 lượt xem

PHÚT CUỐI CÙNG ( Kỷ niệm một chặng hành quân trên Trường sơn 1972…) Tạ Thị Ngọc Hiền Loạt B52 vừa dứt, âm thanh rền rĩ của hơi bom vẫn còn hậm hực, mảnh bom văng vèo vèo, cắm phùm phụp trên mặ...