Thơ Thăm nhà Bác của Phan Kế Toán - Bình Thuận

03/06/2015 - 591 lượt xem

THĂM NHÀ BÁC (Thơ viết nhân kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2014) trong chuyến hành trình về thăm quê Bác của đoàn CCB trung đoàn E28 - F10 - QĐ3 tại Kim Liên, Nam Đà...