" Cây đời" - Thơ: Trịnh Vinh Hữu (Hữu Thư)

Ngày đăng: 09:08 12/08/2021 Lượt xem: 116
CÂY ĐỜI
 
LÀM dân bất luận xưa rày
CÂY xanh mọc thẳng sống ngay chọc trời
CỎ bò lan khắp mọi nơi
ĐƯỢC ban phước chút nắng trời mà thôi
SUM xuê nẩy lộc đâm chồi
VẦY chân kẻ dẫm nát đời bước qua
LÀM quan vọng tộc danh gia
CÂY cao gốc lớn thân già cô đơn
CỔ nhân từng nhủ thiệt hơn
THỤ sau hiến trước ban ơn nên làm
ĐỨNG trên vàng bạc chớ tham
ĐÂY là miếng nhục há hàm mắc quai
MỘT mai yên chốn tuyền đài
MÌNH không thẹn sánh hình hài cỏ cây
LÀM CÂY CỎ ĐƯỢC SUM VẦY
LÀM CÂY CỔ THỤ THÂN ĐÂY MỘT MÌNH.

 
 
10/8/2021
Trịnh Vinh Hữu (Hữu Thư)
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
tin tức liên quan