"Mùa thu nay" - Thơ: Trần Văn Lục

Ngày đăng: 07:50 14/08/2021 Lượt xem: 48
MÙA THU NAY

Cách mạng xưa đánh Nhật, đuổi Pháp
Mùa thu nay diệt Virút- Corona
Toàn Đảng,toàn quân, dân,
            đồng thanh vây ráp!
“Kẻ thù vô hình” lẩn khuất trong ta
Thắng lợi càng gần, nhiều sóng gió, phong ba
 
Tự giác thực hiện “ 5 K ” là yêu nước
Người lính hôm nay - Nơi tuyến đầu trên chốt
“ Áo giáp” kín thân,
              không hầm hào nên “ Nắng soi, lửa đốt”
Vẫn vững lòng tin, giữ vững vùng xanh,
              diệt SÁRS- Cov-2
Kẻ thù truyền kiếp của chúng ta …
Nhỏ bé, siêu hình, ẩn náu, manh nha…
 
Các nhà nghiên cứu Vác xin – Giàu lòng yêu nước
Nếu cần ở nhà - cũng là yêu nước
Biến thể siêu hình (Delta ) ghi nhớ lòng ta
Mùa thu năm nay, cuộc chiến của muôn nhà
Gác lại tình riêng, giữ xanh, màu xanh cho Tổ quốc
Vượt qua hy sinh, mất mát,
Chiến thắng kẻ thù vô hình
Một lần nữa! chiến dịch Hồ Chí Minh
Giữ cho mùa thu yên bình
Mùa thu – Hà Nội – Hồ gươm mãi mãi trong xanh./.

 
Trần Văn Lục
ĐT : 0395 186 799

tin tức liên quan