CUỘC ĐỜI CON NGƯỜI ! Lê Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 08:46 17/08/2021 Lượt xem: 113

   CUỘC ĐỜI 
          CON NGƯỜI !
 
Còn thơ núp bóng mẹ cha
Nâng niu, ấp ủ trôi qua tháng ngày
   Rồi cái tuổi mỗi ngày một lớn
   Nuôi ước mơ khắp bốn phương trời.
 
Lúc cùng bầu bạn vui chơi
Theo thày ăn học nên người trò ngoan
   Khi cái tuổi lớn khôn đã tới
   Bao ước mong đang đợi đang chờ.
 
Tuổi đôi mươi thật hững hờ
Thuyền lênh đênh biết bến bờ là đâu
   Cuộc sống đã đến thời bươn trải
   Những ước mơ để lại sau rồi. 
 
Hành trang để bước vào đời
Tìm người tri kỷ làm nơi nương nhờ
   Cái giây phút đợi chờ đã tới
   Gặp thuyền quyên thỏa nỗi ước a.
 
Bao nhiêu nguyện ước ngày nào
Ông Tơ, bà Nguyệt buộc vào xe duyên
   Từ đây đã như thuyền có bến
   Hạ quyết tâm ước hẹn cùng nhau.
 
Yêu thương đến lúc bạc đầu
Trăm năm giữ trọn một câu nghĩa tình.
 
                Lê Vĩnh Lạc
             Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
     Email: levinhlac45@gmail.com
 
 
Thơ về đời thường
 .
   CUỘC ĐỜI 
          CON NGƯỜI !
 
Còn thơ núp bóng mẹ cha
Nâng niu, ấp ủ trôi qua tháng ngày
   Rồi cái  tuổi mỗi ngày một lớn
   Nuôi ước mơ khắp bốn phương trời
 
Lúc cùng bầu bạn vui chơi
Theo thày ăn học nên người trò ngoan
   Khi cái tuổi lớn khôn đã tới
   Bao ước mong đang đợi đang chờ
 
Tuôi đôi mươi thật hững hờ
Thuyền lênh đênh biết bến bờ là đâu
   Cuộc sống đã đến thời bươn trải
   Những ước mơ để lại sau rồi 
 
Hành trang để bước vào đời
Tìm người tri kỷ làm  nơi nương nhờ
   Cái giây phút đợi chờ đã tới
   Gặp thuyền quyên thỏa nỗi ước ao
 
Bao nhiêu nguyện ước ngày nào
Ông Tơ, bà Nguyệt buộc vào xe duyên
   Từ đây đã như thuyền có bến
   Hạ quyết tâm ước hẹn cùng nhau
 
Yêu thương đến lúc bạc đầu
Trăm năm giữ trọn một câu nghĩa tình
                Lê vĩnh Lạc
             Hội Trường Sơn
     Email: levinhlac45@gmail.com
 
 

tin tức liên quan