"Vị quê" - Thơ: Phạm Tuệ

Ngày đăng: 11:44 27/08/2021 Lượt xem: 119
VỊ QUÊ
 
Bữa ăn thanh đạm rau canh
Vườn nhà đã sẵn mát lành vị quê
Người đi xa nhớ tìm về
Bát canh em nấu duyên quê thấm vào
 
Thịt cá cải thiện hôm nao
Đầy mâm trông lại cũng ao vườn nhà
Rượu ngon gạn bóng trăng tà
So dây văn vũ cầm ca dập dìu
 
Men nồng bước gió liêu xiêu
Người quê đâu dễ biết nhiều vị quê
Trăng khuya chênh chéch bên hè
Đêm thu man mác bốn bề sương giăng
 
Uá vàng thềm quế cung trăng
Ô hay lá rụng trong lòng tiếng thu
Giật mình ngoảnh lại ngày xưa
Bóng thời gian đã nắng mưa phai tàn
 
Đi trong muôn nẻo nhân gian
Ở đâu so được nồng nàn hương quê
Bạc đầu nay lại tìm về
Xóm làng xưa với duyên quê vẫn còn

 

Đồng Xoài 27/8/2021
Phạm Tuệ
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472 tại Bình Phước

tin tức liên quan