"Tháng chín" - Thơ Người yêu thơ

Ngày đăng: 11:05 02/09/2021 Lượt xem: 66
--------------------------------------------------------------------
 
THÁNG CHÍN!
 
Có ở đâu như Việt Nam không?
Chủ tịch nước mặc quần đùi chẻ củi
Như tiên ông bên toàn dân gần gũi
Người là Cha là Bác thiện lành
 
Có ở đâu mà suốt cuộc chiến tranh
Người lính già cùng đoàn binh rau cháo
Bàn tay gầy nào, bịt nòng đại pháo
Dân tộc tôi yêu độc lập tự do.
 
Hỏi mấy ai chân đất dựng cơ đồ
Sống trong hang, ngủ gối đầu trên đá
Để một ngày biển người từ muôn ngả
Trước kỳ đài khai sáng nước Việt ta.
 
Tháng chín nào trời mưa khóc Cha Già
Lời nức nở Điếu văn đau truyền kiếp
Trăm triệu dân, xin nghiêng mình vĩnh biệt
Nhớ thương Người - muôn kiếp chẳng nguôi ngoai.

 

Người yêu thơ (ST)
 
tin tức liên quan