Đời đời nhớ ơn - Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 05:15 06/09/2021 Lượt xem: 59
                                             
 
ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN
        
ĐỜI   người đẹp với chiến công
ĐỜI   cây đẹp với những bông hoa cười
NHỚ về năm tháng cuộc đời
ƠN    đền nghĩa đáp lại Người vì ta
BÁC  là Lãnh tụ tinh hoa
HỒ    sen thơm cả quê ta quê mình
VĨ     nhân một kiếp trường sinh
ĐẠI  ân Phúc – Lộc – Thọ ninh thiên phù.
                                     
                                 
Nguyễn Đình Sinh - Hội VHNT T Sơn
                                 Số 58, Khu Đông, p. Khắc Niệm, TP Bắc Ninh
                                                      ĐT: 0378851056
 

 
NHỚ BÁC HỒ
        
Bác đã đi xa năm hai (52) năm
Nhớ Bác chúng con trở về thăm
Ba Đình trong nắng mùa thu đẹp
Bóng tre phủ mát chỗ Bác nằm.
 
Những năm đánh giặc phía trời xa
Chúng con được Bác gửi tặng quà
Lời thơ chúc Tết giao thừa đến
“Tiến lên toàn thắng ắt về ta”…
 
“Không có gì quý hơn độc lập tự do”
Chúng con nhớ lời Bác dặn dò
Tiến lên đánh Mỹ cùng nhau quyết
Lập công chiến thắng ngày càng to…
 
Chiến dịch mang tên Bác – Bác ơi !
Quân ta chiến đấu thắng khắp nơi
Mỹ chạy Ngụy tan ngày thống nhất
Toàn thắng - cờ bay - thấy Bác cười.
                                     
                                 
Nguyễn Đình Sinh - Hội VHNT T Sơn
                                 Số 58, Khu Đông, p. Khắc Niệm, TP Bắc Ninh
                                                      ĐT: 0378851056
 


tin tức liên quan