" Cánh hạc Trời Tây" - Thơ của Hồ Văn Chi - Kính viếng Cụ Mai Phước Y- Cán bộ lão thành Cách mạng

Ngày đăng: 06:57 03/10/2016 Lượt xem: 677

 

THƠ HỒ VĂN CHI - ĐÀ NẴNG

 

 

KÍNH VIẾNG CỤ MAI PHƯỚC Y –

CÁN BỘ LÃO THÀNH CÁCH MẠNG 65 TUỔI ĐẢNG

 

 

         Đôi lời tác giả:

 

         Cụ Mai Phước Y, bút danh Mỹ Ái, sinh năm 1928;quê ở Hầm Vàng, Thủy Tú, Hòa Hiệp Bắc, Quận. Liên Chiểu, Đà Nẵng,  là Cán bộ lão thành Cách mạng, 65 tuổi Đảng, học ngành thi công hàng hải tại Liên Xô từ 1960-1966. Đã qua các chức vụ: Giám đốc Cảng Đông Hà, Phó Giám đốc Cảng Đà Nẵng, Giám đốc Công ty Đại lý vận tải biển miền Trung, thường trực văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, nghỉ hưu 1990. Cụ là người sáng lập CLB thơ Đường Đà Nẵng, là hội viên kỳ cựu của Hội thơ Đường Việt Nam, và sinh hoạt các hội thơ tại Đà Nẵng như: CLB Thái Phiên, CLB Hàn Giang, Chi hội thơ Đường. Năm 2014 Cụ xuất bản tập Đường thi xướng họa cùng các bạn thơ dày hơn 800 trang gồm 1392 bài thơ Đường luật.

 

         Do bị bệnh nặng, tuổi cao, sức yếu, Cụ mất ngày 30/9/2016. Rất nhiều bạn thơ đã xúc động làm những bài thơ viếng cụ. Hồ Văn Chi có cảm tác một bài thơ Đường nhị khúc liên hoàn, trong đó có mạn phép lắp ghép một số tựa đề các bài thơ của cụ - Kính viếng hương hồn thi huynh Mai Phước Y..

 

 

 

CÁNH HẠC TRỜI TÂY

(Kính viếng thi huynh Mai Phước Y)

 

Từ rày khuất bóng một thi nhân
"Cánh hạc trời Tây" rũ bụi trần
"Tình giấy bút" mê say lắm hội
"Thú điền viên" mộng "ước trăm xuân"
"Vần thơ kỷ niệm" cùng Liên Chiểu
"Lẽ sống" trường tồn với Hải Vân
"Tô mãi trang đời" không mệt mỏi
"Bốn mùa thương nhớ"...điểm chuông ngân!


      
"Bốn mùa thương nhớ"...điểm chuông ngân
Văng vẳng như ai xướng họa vần
Thủy Tú mơ hình người thuộc lối
Hầm Vàng nhớ giọng nói quen thân
Còn sang sảng đó lời thơ lộng
Vẫn rỡ ràng kia nét bút thần
Vĩnh biệt anh về miền cực lạc
Từ rày khuất bóng một thi nhân.

 

 

 

 

Ngày 02/10/2016.

 
Hồ Văn Chi, Chi - Hội thơ Đường Đà Nẵng

--------------------------------------------------
(*): Trong ngoặc kép là tựa đề một số bài thơ của cụ Mai Phước Y-Mỹ Ái.

 

 

tin tức liên quan