"Ngày xưa cha đi cày" - Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 08:16 16/09/2021 Lượt xem: 39
NGÀY XƯA CHA ĐI CÀY.
 
Có thể nào quên được ?  
Ngày xưa cha đi cày .
Từng luống dài bở đất  
Mưa nắng sần chai tay !
 
Có thể nào quên hết ?
Ngày xưa cha đi cày .
Con theo sau bắt chạch  
Như bắt gặp điều may !...
 
Ngày xưa con nhớ kỹ ?
Cha bảo trâu thế này :
"Vắt', "Riệt"- qua phải , trái !*
Hô "họ"- trâu dừng ngay ! ...
 
Ngày xưa con hiểu thấu  
Trâu là bạn nhà nông  
Kiếp trâu cày vất vả  
Người với trâu ngoài đồng !...
 
Xót xa ngày cha mất !
Con không kịp trở về ?
Nước mắt rơi thấm đất
Nỗi niềm đau tái tê !...

 

TP.Hồ Chí Minh .17/6/2021
Phạm Cao Phong

tin tức liên quan