"Tự cảm" - Thơ: Trần Văn Lục

Ngày đăng: 03:28 21/09/2021 Lượt xem: 45
TỰ CẢM
 
“ Phương Nam đi trước về sau”
Đầu sông, cửa bể, thương đau mấy lần
Thương ơi! Ngọn gió xoay vần
Lũ dâng, bão giật thổi oằn đời Cha
Cha như ngọn đuốc Sơn hà
Sáng trời, sáng biển – Muôn nhà Đông dương
Hồn Cha “ Thiêng tỏa” muôn phương
Diệt tan Covid, bốn phương Thái bình
Bắc - Nam đoàn kết em, anh
Việt Nam - “ Nam quốc” tiếng danh anh hùng
Diệt Vi rút, kẻ  thù chung
Mấy đời “ Vũ Hán”, thù trong giặc ngoài
Mấy đời gió chướng ngoài khơi
Covid-19-Mi! Biến thể! đất trời không tha
Biến tướng! Chạy đâu hỡi “ Delta”
Tinh hoa “ Áo trắng”  cho ra chầu trời…

 
 

Trần Văn Lục   
ĐC: SN 015 tổ 04 phường Pom Hán TP
Lào Cai, tỉnh Lào Cai
ĐT: 0395 186 799

tin tức liên quan