"Bến tầu không số" - Thơ: Nguyễn Minh Đức

Ngày đăng: 06:21 25/10/2021 Lượt xem: 57
       Nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển xin giới thiệu bài thơ về chủ đê này nhân chuyến thăm di tích Đai tưởng niêm điiểm K15 nơi xuất phát Đường HCM trên biển: Đồ sơn - Hải Phòng
Nguyễn Minh Đức
 
 
BẾN TẦU KHÔNG SỐ
 
Đồ sơn phượng đỏ gọi hè
Lũng Xanh lối cũ ta về bến xưa*
Cầu tầu trơ cọc nắng mưa
Bao tầu không số vẫn chưa trở về?!...
 
Đâu đây vọng những lời thề
Máu hòa biển mặn đỏ quê vụng nào
Bạn nằm đáy bể nơi nao
Tầu tan xác nát hòa vào biển xanh
 
Làm nên thiên sử hùng anh
Mở đường trên biển xứng danh tên Người
Rẽ xuyên thế kỷ hai mươi
Góp phần đánh Mỹ cho đời tự do...
 
Hôm nay biển động sóng xô
Dâng đài kỉ niệm vút bờ biển xanh
K mười lăm (K15) đấu chân anh,
Còn in trên cát biến thành niềm tin
 
Lớp lớp sau quyết giữ gìn
Biển Đông ; Tổ quốc vững ngìn năm sau.
 

Đồ sơn 23 / 5 / 2014
Nguyễn Minh Đức (Hồng Đức)

------------------------
(*) Bến tầu không sô K15 được bí mật thành lập năm 1962 ở Đồ sơn dưới chân đồi Vạn hoa (cạnh thung lũng xanh) mở ra Đường Hồ Chí Minh trên biển chi viện cho chiến trường miền Nam. Các chiến si ra đi đều làm lễ cảm tử. sẵn sàng hi sinh hủy tầu khi bị lộ để giữ bi mật.

tin tức liên quan