"Chiều hạ về" - Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 06:54 25/10/2021 Lượt xem: 74
CHIỀU HẠ VỀ
 
Hạ về cái nắng ganh mưa
Ve sầu gọi bạn trường xưa vắng thầy
Quyên buồn gọi gió xua mây
Hoàng hôn nhớ buổi chia tay bạn bè.
 
Đường quê đi dưới hàng me
Nắng xuyên kẽ lá, lối về chênh chao
Tìm người xưa cách bờ ao
Tan trường lỗi hẹn đi vào chinh biên.
 
Nghe đâu xuống bến theo thuyền
Từ mùa thu ấy sang bên sông rồi
Theo chồng em chẳng đợi tôi
Trách chi mùa hạ một thời đạn bom.
 
Chúc em vui dẫu tôi buồn
Cũng đành phải vậy còn suôn hơn người
Bạn bè mỗi đứa một nơi
Đứa nằm chiến địa lâu rồi trách ai…
 
Đường chiều bóng đã đổ dài
Chiếc ba lô cũ đã phai bạc mầu
Trường xưa còn đó bạn đâu
Có bao nhiêu đứa mất nhau thật rồi.
 
Còn bao nhiêu nữa bạn ơi
Chuyện xưa ngày ấy một thời bọn tôi
Bốn nhăm năm lẻ qua rồi
Chẳng ai quên được một thời chiến tranh !

 

17/5/2020
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

tin tức liên quan