Thơ: Dấu xưa Phú Quốc.

Ngày đăng: 10:06 02/04/2017 Lượt xem: 520

Dấu xưa Phú Quốc

                   Vũ Trình Tường

 

Sóng êm, cát trắng, nắng thủy tinh

Phú Quốc giầm mình tắm biển xanh

Bầy Tiên cá (1) bấy lâu

     vùi mình trong truyền thuyết.

Nay dịu dàng bơi lượn đẹp như mơ.

 

 

Dấu chân Mạc Cửu (2)  ngày xưa

Ba trăm năm cũ bây giờ là đâu ?

Mũi gươm Nguyễn Chúa (3)  hằn sâu

“Nước, cơm” ứng nguyện

                nhiệm màu được sao?

Hái chùm tiêu, chùm nào xanh- chín

Vị nồng cay, say đến mê lòng.

 

Hỡi người em gái Dương Đông

Rượu Sim (4)  em rót, ai không nỡ từ ?

Thùng chượp gỗ, cá vừa ăn muối

Mười tuần trăng, sóng sánh giọt vàng.

Xà cừ bảy sắc cao sang.

Trai (5)  làm nên ngọc đẹp nàng, đẹp cô.

Bãi Sao xanh mướt hàng dừa

Chợ Đêm Dinh Cậu phố vừa đèn chong.

 

 

Hòn Thơm, Cửa Cạn, Bãi Vòng

Ai ra Phú Quốc hẳn không muốn về !

                                                               VTT

                                                Phú Quốc 30/3/2017

Ghi chú:

 (1) Nàng tiên (trong truyền thuyết) là loài Bò biển hay Đu-gông có ở Phú Quốc

 (2) Mạc Cửu là một thương gia người Hoa có công khai phá vùng hà Tiên, Phú Quốc

 (3) Nguyễn Ánh khi đưa quân lánh nạn ở Phú Quôc, trong lúc đói khát, ông đã cắm mũi kiếm xuống đá và kêu to “Nếu trời cho ta làm vua thì hay ban cho ta nước ngọt và lương thực”. Sau tiếng than, nước ngọt bỗng đâu tuôn trào từ mũi gươm vừa cắm xuống. Và cá từ biển khơi bỗng đâu kéo đến đen kín quanh Mũi Ông Đội. Nước ngọt và cá đã giúp cho Chúa Nguyễn cùng binh sỹ vượt qua tình cảnh nguy khốn. Loài cá này từ đó cũng được đặt tên là Cá Cơm.

(4) Rượu Sim: Một đặc sản của Phú Quốc

(5) Loài trai có ngọc ở Phú quốc

 

 

 

tin tức liên quan