" Quy trình" - Thơ Trần Thanh Hà Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12 tại Đà Nẵng

Ngày đăng: 09:41 06/04/2017 Lượt xem: 512

 

QUY TRÌNH

 

Cũng vì hai chữ QUY TRÌNH
Cho nên anh với cô mình kết giao
Tưởng rằng với đến trời cao
Ai ngờ cũng nó làm "ao" em rồi

QUY TRÌNH ơi thật tốn lời
Vì em ta phải tả tơi thế này
Ngày đầu em nói thật hay
Nào là cứ việc đưa đây QUY TRÌNH

Ở đâu mắc mớ linh tinh
Nhớ cho vào đúng QUY TRÌNH nghe chưa
Một thời em ấy đong đưa
Làm mưa làm gió đúng chưa QUY TRÌNH

Bây giờ gặp chuyện lình xình
Các anh lại bảo QUY TRÌNH hay chưa
Khổ em sao nói cho vừa
Cũng vì thế cuộc dây dưa QUY TRÌNH

Nay về thanh,kiểm phân minh
Lòi ra lắm ả QUY TRÌNH tréo ngoe
Ngày nào anh nói anh che
Bây giờ thất thế số de anh cài

QUY TRÌNH giờ ghép cho ai?
Cớ sao kẻ ngắn kẻ dài anh ơi....?


 

 

 

4/3/17
 

Trần Thanh Hà

Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12 tại Đà Nẵng

tin tức liên quan