Viếng mộ Vua Hùng - Nguyễn Trung Phụng

Ngày đăng: 05:05 06/04/2017 Lượt xem: 412

Viếng mộ vua Hùng

            6/4/2017  (10/3 ÂL)

 Nguyễn Trung Phụng

Hội TS Bắc Ninh

 

Đường tới Đền Hùng như trẩy hội

Bước lên Đền Thượng rộng thênh thang

Thắp hương Mộ Tổ tâm ngẫm ngợi

Nghe vọng ngàn năm, đất nước sang trang

Từng bậc bước lên, lát đá xẻ Trường An

Hơn năm trăm bậc lên, hơn bảy trăm bậc xuống

Giá sắt đỡ cây vạn tuế Bắc Trung Nam

Giếng Ngọc mái che lưới sắt an toàn

Từ nơi đây Bác gọi tiếng "đồng bào"

Cho cháu con muôn phương về tụ hội

 Lịch sử thăng trầm đây là nguồn cội

Vẫn mẹ Âu Cơ cha Lạc Long Quân.

Tổ quốc chúng ta trải lắm phong trần

Nội ngoại xâm lăng phía Nam phía Bắc

Đất nước ngàn năm liên miên trận mạc

Thế hệ ngày nay khói lửa dạn dầy

Con đến thắp hương Mộ Tổ hôm nay

Khi Tổ quốc đang trên đà đổi mới

Hạnh phúc ấm no nhà nhà mong đợi

Con cháu kết đoàn Tổ quốc tiến lên!

 

 

tin tức liên quan