"Quyền lực" - Thơ: CCB Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 05:28 07/01/2023 Lượt xem: 126
QUYỀN LỰC
 
Quyền lực là cái thá chi
Mà sao lắm kẻ tỵ bì đua tranh
Mưu hèn kế bẩn giật giành
Nịnh trên nạt dưới để thành “Hòa nhân”
Miệng thì ngọt nhạt phân trần
Cơ quan, tổ chức họ cần họ giao
Làm thì “bùn ném sang ao”
Thành tích thiên hạ vơ vào cá nhân
Khuyết điểm thì đá sang sân
Quanh co đổ lỗi đất gần trời xa
Huy chương đầy vách đầy nhà
Vẫn mê báo chí ngợi ca mình “tài”
Kê khai tài sản khôi hài
Biệt thự, trang trại trai tay cuốc đào
Anh, em, vợ, cháu lên cao
Do tổ chức chọn tôi nào có hay
Sách chống diễn biến soạn dày
Viết cho người đọc tôi đây vững vàng
Muốn lên bộ trưởng thì vâng
Hạ tay một chữ lợi hàng triệu đô
Về hưu xây tổ tò vò
Hội đoàn dọn sẵn nhỏ to lực quyền
Chọn người cùng hội cùng thuyền
Chân gà chai rượu chỉ tiền mà thôi
Lực quyền chia chác anh tôi
Đừng cho kẻ khác sang hôi nhà mình
 
Thế nên muốn sạch thiên đình
Phải “chụp cắt lớp” dàn “tinh hoa” này
Tế bào lạ phải trị ngay
Đừng để ủ bệnh có ngày di căn
Lực quyền đem nhốt vào sân
Hổ không giương móng cào chân dọa người
Đừng xem nhẹ “quan nhất thời”
Quyền tiền là thứ con người vốn ham
Nhớ câu “kiếm củi ba năm”
Chớ để quyền chức quan tham đốt nhà.


 

CCB Nguyễn Việt Phát
(Nguyên Trưởng Ban TNXP,
Tổng chỉ huy Lực lượng TNXP Trung ương Đoàn)


tin tức liên quan