"Từ chức, từ quan" - Thơ: CCB Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 05:13 16/01/2023 Lượt xem: 121
 

TỪ CHỨC, TỪ QUAN
 
Ngày xưa khối vị từ quan
Vì không chịu nổi gian tham lộng hành
Vì Vua mất cả tinh anh
Thích người nịnh hót ghét anh trung thần
 
Giang sơn lâm cảnh điêu tàn
Ngai vàng sụp đổ nhân gian máu đào
Ngày nay chẳng thấy quan nào
Từ quan, từ chức là sao hả trời
 
Hay là trên dưới tuyệt vời
Đồng lòng đồng hướng đồng nơi phụng thờ
Mặc cho tham nhũng sờ sờ
Mặc cho lò cháy mặt trơ trán lồi
 
Giàu sang thì đã có rồi
Nhưng nghèo nhân cách không rời ghế đâu
Đồng tiền loá mắt trước sau
Trên tham dưới nhũng từ lâu mất rồi
 
Vậy thì sao chỉ mình tôi
Tham quyền cố vị khối người đó sao
Đến khi lửa cháy ngút trào
Nhân chứng, vật chứng đã bao quanh mình
 
Tổ chức khuyên nhủ nghĩa tình
Mới chịu từ chức hiện hình trẽn trơ
Nên chăng đừng có ngồi chờ
Quan tham từ chức, phải giơ búa Toà.


Hà Nội ngày 04/01/2023
CCB Nguyễn Việt Phát
(Nguyên Trưởng Ban TNXP,
Tổng chỉ huy Lực lượng TNXP Trung ương Đoàn)
tin tức liên quan