"Tự nhủ" - Thơ: Đặng Văn Bình

Ngày đăng: 10:44 14/02/2023 Lượt xem: 204
TỰ NHỦ !
 
Quên đi bao chuyện trên đời...
Quên đi những lúc ngược xuôi nhọc nhằn...
Quên đi nhiều thứ...lăn tăn
Quên đi những loại ... nhì nhằng lung tung...
 
Bảy mươi là tuổi nên dừng !
Ta vui bè bạn, vui cùng thiên nhiên !
Sức khỏe giảm , bệnh nhiều thêm
Tài hèn sức mọn đâu tiền mà tham !
 
Công việc vừa sức thì làm
Tinh thần vui vẻ cháu con được nhờ .
Thích gì thì cứ việc mua
Dùng tiền trong túi...đừng nhờ tới con.
 
Chớ để thân thể gầy mòn
Khỏe mình là đã giúp con cháu rồi...
Quan trọng nhất phải luôn cười !
Mười thang thuốc bổ là trời cho ta !!!Bắc Giang 13/2/2023.
Đặng Văn Bình
CCB thành cổ Quảng trị tại Bắc Giang


tin tức liên quan