Cựu chiến binh Trường Sơn

Ngày đăng: 11:17 23/02/2023 Lượt xem: 113
CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG SƠN
 
Đất nước chiến tranh chúng ta là người lính
Đất nước hòa bình ta là cựu chiến binh
Cựu chiến binh - “cựu mà không cũ”*
Cựu chiến binh, nghĩa tình đồng đội
Cựu chiến binh Trường Sơn tuyến lửa
Cựu chiến binh Trường Sơn huyền thoại
Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
 
Đất nước có một thời để nhớ
Không ai quên tuyến lửa Trường Sơn
Tổ quốc có một thời để nhớ
Không thể quên huyền thoại Trường Sơn
Đất nước hòa bình đã mấy chục năm
Huyền thoại Trường Sơn muôn đời sống mãi
Đất nước tự hao: Huyền thoại Trường Sơn.

 
                                    NGUYỄN KHÚC
                            Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình
 
Ghi chú: * Lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp

tin tức liên quan