"Phản bội" - Thơ: CCB Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 04:28 28/02/2023 Lượt xem: 135
 

 
PHẢN BỘI

       Ông LÊ KIÊN THÀNH (con trai TBT Lê Duẩn) trả lời Báo Tuổi trẻ & Đời sống (trích):
* "Người ta hay nói “bần cùng sinh đạo tặc” – nhìn vào xã hội mình, đúng là đạo tặc có một phần từ bần cùng đi lên, nhưng một phần rất đông đạo tặc lại sinh ra bởi những người không bần cùng. Những quan chức phạm hàng loạt tội ác mà chúng ta thấy trong những năm qua, họ đâu phải là những người bần cùng?"
* "Ngày xưa chúng ta chiến đấu để bảo vệ nhân dân, để giải thoát nhân dân khỏi những bất công, bóc lột, thì bây giờ sự bất công đang quay trở lại trong sự phân chia lợi ích giữa những người có chức có quyền với những người dân thường, giữa những người giàu với những người nghèo. Có lẽ, những điều mà chúng ta đã từng vì nó mà chiến đấu ngày xưa, thì giờ chúng ta đang phản bội nó, đi ngược lại nó, xa rời nó."
* "Khi người dân yêu ta, họ sẽ yêu đến tận cùng. Nhưng để đến lúc họ quay lưng lại, thì sự quay lưng ấy cũng có thể sẽ khủng khiếp hơn cả những gì mà chúng ta có thể hình dung.”
       Tôi xin mượn lời ông để viết bài thơ này:
CCB Nguyễn Việt Phát
(Nguyên Trưởng Ban TNXP,
Tổng chỉ huy Lực lượng TNXP Trung ương Đoàn)
 
 

PHẢN BỘI
 
Ai là người phản bội nhân dân
Và phản bội lời thề với Đảng
Phản bội triệu chiến binh đã hiến dâng mạng sống
Phản bội non sông xương máu chất chồng
 
Chẳng có tù đày, súng đạn, xiềng gông
Chỉ có quan trường, quyền tiền chóng mặt
Chỉ có lòng tham và phỉnh lừa ti tiện nhất
Biến bao quan thành kẻ phản bội đê hèn
 
Xưa chiến đấu vì dân xóa áp bức giống nòi
Xóa bất công để thợ thuyền ngẩng mặt
Ruộng cho dân cày nay ai về cướp đất
“Đầy tớ” bây giờ hơn “Hoàng đế” ngày xưa
 
Bần cùng sinh ra đạo tặc thế thôi
Nhưng “quan tặc” thời nay đâu bần cùng đói khổ ?
Trăm quan chức cấp cao vào “lò" rực lửa
“Tư bản đỏ lưu manh” chỉ đói rách tâm hồn
 
Sức mạnh nhân dân là gốc rễ cội nguồn
Là niềm tin đẩy con thuyền lịch sử
Nếu phản bội nhân dân biến mình thành "quỷ đỏ"
Thuyền sẽ lật nghiêng - niềm tin ấy không còn.


Trong ảnh: ông Lê Kiên Thành
 
 
tin tức liên quan