"Xin đừng" - Thơ: CCB Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 07:36 21/03/2023 Lượt xem: 120
XIN ĐỪNG

Xin đừng nón thúng quai thao
Mớ ba mớ bảy yếm đào khổ tôi
Xin đừng cau bổ làm đôi
Trầu têm cánh phượng cho môi thắm hồng
Xin đừng trao nón ba tầm
Đựng câu mười nhớ ướt đầm áo ai
Xin đừng nghiêng bóng trúc mai
Sân đình giếng nước đẫm hoài ánh trăng
Xin đừng hát khúc dùng dằng
Để cho con nhện mùng giăng rối lòng
Gói câu quan họ vào trong
Trầu xanh vôi trắng má hồng thành duyên.


15/3/2023
CCB Nguyễn Việt Phát
(Nguyên Trưởng Ban TNXP,
Tổng chỉ huy Lực lượng TNXP Trung ương Đoàn)


tin tức liên quan