"Rồng xanh gãy cánh" - Thơ: CCB Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 08:05 30/08/2023 Lượt xem: 98
---------------------------------------------
 
“RỒNG XANH” GÃY CÁNH

“Rồng xanh” như của để giành
Bao năm ghế phó vẫn đành lặng im (*)
Ngành Y lắm chuyện kinh thiên
Chuyển sang tuyên giáo cho yên chờ thời
Đến khi bộ trưởng “toi rồi” (**)
Trên cài Phó thủ tạm ngồi canh mâm (***)
Thế rồi thời vận đến tầm
Dưới trên toàn ý toàn tâm chọn người
Thanh Long xứng với ghế ngồi
Giáo sư tiến sĩ đủ rồi chức danh
Là thày giỏi thuốc chuyên ngành
Phen này cơ hội “rồng xanh hoá vàng”!?
Than ôi chỉ mới nửa đàng
Đồng tiền Việt Á trói quàng cánh bay
Bốn lần gợi ý đặt bày
Nhận hơn hai triệu đô đầy túi tham
Khi chưa bị lộ đăng đàn:
“Quyết tâm, quyết liệt, quyết tràn cung mây
Chống tham nhũng phải mạnh tay
Xử ngay Kít tes với bầy DOC”
Toàn dân tưởng vậy hả hê
Khen ngài “tư lệnh” ghét bè nhũng tham
Nào hay Long đã dính chàm
Khẩu trang rơi xuống chuột đàn chui ra
Trùm cuối chẳng phải đâu xa
“Rồng xanh gãy cánh” thế là phế nhân.


25/8/2023
CCB Nguyễn Việt Phát
(Nguyên Trưởng Ban TNXP,
Tổng chỉ huy Lực lượng TNXP Trung ương Đoàn)

---------------------------
(*) Từ 2011-2020 làm Thứ trửơng và Phó Ban Tuyên giáo TW
(**) Bộ trưởng Kim Tiến
(***)PTTg Vũ Đức Đam

 
tin tức liên quan