Thơ Minh Phú: Đường ra trận

Ngày đăng: 09:09 01/10/2023 Lượt xem: 42
ĐƯỜNG RA TRẬN
 
Rừng lạ hoắc với lính non thành phố
Trạm giao liên không có ở thị thành.
Dẫu đã nhờn với khái niệm chiến tranh 
Vẫn là lạ khi quân hành ra tiền tuyến.
 
Những con người đã lớn lên từ biển 
Đêm nay lên rừng ẩn hiện mông lung.
Tầm tã mưa rơi, trời đất giăng mùng
Đoàn lính trẻ chưa từng...nay thổn thức.
 
Đường ra trận với trăm ngàn cung bậc
Đi xuyên rừng thách thức cả bóng đêm.
Bọn "tầu càng" lùng sục tức gầm rên
O giao liên giấu tên cười hóm hỉnh.
 
Cơn sốt rừng cũng ngang nhiên mặc định
Muỗi tấu kèn, vắt thích cũng hùa theo.
Thi thoảng giải lao ngồi mỏm đá tai mèo 
Tiếng sáo trúc trong veo đời chiến sĩ.
 
Vui vậy đó nhưng nhiều khi rầu rĩ 
Mấy đứa nhớ nhà ngồi xị...mặt khó ưa
Chẳng sao đâu trời đất cũng sang mùa
Thiu chốc lát lại lùa như quỷ dữ.
 
Ngày ra trận đã đi vào quá khứ
Bạn bè tôi mấy đứa chẳng trở về 
Trường Sơn ơi những ngọn núi bờ khe
Nơi chứng thực lời thề đi giữ nước !
 
Minh Phú 28/9/2023
tin tức liên quan