Nữ lái xe Trường Sơn - Thơ: Lê Ba

Ngày đăng: 10:32 05/01/2024 Lượt xem: 122
NỮ LÁI XE TRƯỜNG SƠN

    Trong xe một mảnh thân gầy
Ngồi ôm tay lái hứng đầy đạn bom
    Từng đêm rồi lại từng đêm
Xe em lăn bánh đi trên xác thù
    Khói bom, khói đạn mịt mù
Xe lên đỉnh dốc vào cua nhẹ nhàng
     Công binh pháo thủ sẵn sàng
Hợp đồng tác chiến an toàn cho em
      Thế rồi đường kín nhiều lên
Xe em thả sức chạy đêm chạy ngày
      Em ơi với chuyến hàng này
Tình Nam, nghĩa Bắc đủ đầy xe em
    Em người con gái Trường Sơn
Bom cày, đạn xới đâu sờn sắc xuân
        Bãi kho tập kết tới gần
Hàng giao đầy đủ mười phân vẹn mười
        Xe đi không rõ mặt người
Không đèn, không kính mà ngời niềm tin.
       
           
 Lê Ba
Hội VHNT Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh


tin tức liên quan