"Biếu quà tết" - Thơ: Nguyễn Xuân Sơn Thành viên trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 07:17 08/02/2024 Lượt xem: 32
------------------------

BIẾU QUÀ TẾT
 
Cấp trên "cấm tết biếu quà".
Các chú còn cố đến nhà làm chi.
Rồi mang tiếng bấc tiếng chì.
Nghe anh các chú về đi đừng vào.
Nhà anh cổng kín tường cao.
Cổng trước đã đóng, cửa sau chốt cài.
Quanh đây bờ vách có tai.
Thương anh thì để ra ngoài giêng hai.
Các chú trong diện bất tài.
Phải lo quà cáp giở bài với anh.
Gọi là một chút lòng thành.
Năm hết tết đến mong anh vui lòng.
Ao không có cá nước trong.
Muốn lên chức đi đường vòng xếp ơi.
Cả năm có một tết thôi.
Xếp đóng cửa.. các chú ngồi ở đâu.
 

Nguyễn Xuân Sơn
Thành viên trang thơ: Những vần thơ và người lính

SON THANH HOA
 
tin tức liên quan