Cấu đối tết của Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 07:37 08/02/2024 Lượt xem: 45
------------------------
 

Cấu đối tết của Phạm Huy Liệu
  
*CHỐNG THAM NHŨNG CẢ NƯỚC ĐỒNG LÒNG ĐẬP TAN LOÀI SÂU MỌT
*XÂY KỶ CƯƠNG TOÀN DÂN MỘT DẠ GÌN GIỮ GIỐNG TIÊN RỒNG


Phạm Huy Liệu
Hội viên hội Trường Sơn tỉnh Hải Dương
Lính cao xạ Trường Sơn  1968
Điện thoại: 0988.252.935
tin tức liên quan