"Sáu đứa cùng xã" - Thơ: Lê Văn Huấn

Ngày đăng: 10:07 29/03/2024 Lượt xem: 52
SÁU ĐỨA CÙNG XÃ
(Năm 1970, tôi và 5 bạn cùng xã học xong cấp III
và đều nhập ngũ ra chiến trận… Hòa bình trở về chỉ còn lại 2…)

 
Lớp học tôi 6 đứa ở cùng quê
Tạo-Dũng-Phượng-Thanh-Huấn-Thành cùng tuổi
Một chín bảy mươi vào 3 tháng cuối
Đều lên đường hướng Nam tiến hành quân
Đời chiến binh bao thử thách gian truân
Sống giật giành giữa đạn bom khói lửa
Hoà bình trở về chỉ còn hai đứa
Bốn bạn nằm ở tận chiến trường xa
Về cõi âm không ai tiễn bạn ta
Bởi xương cốt bom vùi không mộ chí
Bạn hi sinh vì mục tiêu chân lí
Cho hoà bình và độc lập, tự do
Dâng tuổi xuân cho đất nước nở hoa
Để hai miền Bắc-Nam liền một dải
Đồng đội ơi các anh còn sống mãi
Cùng trường tồn với đất mẹ Việt Nam!

 

(Ảnh minh họa)

Lê Văn Huấn (Huan Le)
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

 

 

tin tức liên quan