“Cổng trời, Mụ Giạ, Giăng Màn” – Thơ Võ Khắc Mai

Ngày đăng: 10:39 12/04/2024 Lượt xem: 66
       Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Báo điện tử Trường Sơn xin giới thiệu cùng bạn đọc bài thơ của tác giả Võ Khắc Mai (1937), nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật Ban Xây dựng 67, Đoàn 559 viết tháng 01 năm 1969 khi đi khảo sát làm đường tránh Cổng Trời (đường 12.A Quảng Bình).
 
CỔNG TRỜI, MỤ DẠ, GIĂNG MÀN
 
Có phải nơi đây gọi Cổng trời (1)
Sáng đầy sương núi tựa trùng khơi
Giăng Màn (2) một dải in tranh vẽ
Đất nước ta sao đẹp tuyệt vời.
 
Mụ Dạ (3) là đây địch chặn đường
Tiếp lương, tải đạn đến tiền phương
Làm sao ngăn được lòng yêu nước
Dân tộc Việt Nam chí quật cường.
 
Rẽ trái vòng qua Phu Toóc Vu
Đi trong rừng rậm đầy sương mù
Đoàn quân khảo sát tìm đường mới
Tải đạn vào Nam diệt giặc thù.
 
Giặc Mỹ thua đau phải xuống thang
Vào bàn hội nghị để hòa đàm
Việt Nam thống nhất liền Nam Bắc
Chớ để kẻ thù mộng cắt ngang./.

 

Cổng trời – Đường 12A Quảng Bình
Tháng 01/1969
Võ Khắc Mai

-------------------------------------------------------------
(1) (2) (3) Các địa danh trên đường 12.A, tỉnh Quảng Bình

tin tức liên quan