"Ma tăng - Tháng tăng" - Thơ: CCB Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 08:27 01/06/2024 Lượt xem: 32
MA TĂNG – THÁNH TĂNG
 
Ngày xưa có Phật Thích ca
Vốn là Hoàng tử xuất gia tu hành
Sáu năm khổ hạnh lênh đênh
Trải bao kiếp nạn mới thành Chí tôn
Bồ đề bốn chín ngày đêm
Ngồi im thiền định để quên chính mình
Ma tăng đổi dạng hiện hình
Buông câu thề độc hậu sinh phá Người
Phật thiền trong nước mắt rơi
Biết ngàn sau ấy đầy trời ma tăng…
 
Chuyện xưa nay đã chứng rằng
Cà sa không hẳn đã thành thày tu
Chùa to át núi sương mù
Mõ khua Tam Bảo chân sư chốn nào
Giữa chùa chen chúc lao xao
Miệng nam mô giảng mắt thao thiết đời
Sân si ghanh tỵ với người
Sợ y phấn tảo, sợ nồi cơm hương
Sợ khất hành chốn thập phương
Sợ vơi chiếc bát cúng giường phong bao
Phật thiêng ngự ở nơi nào
Mà tâm mạt pháp lộn nhào thế gian
 
Ma tăng thì có muôn vàn
Thánh tăng vừa lóe trăm ngàn đắng cay
Hiển linh Đức Phật chốn này
Sáu năm xuôi ngược dạn dày nắng mưa
Không chùa không kẻ đón đưa
Không lời rao giảng không đua chen đời
Không đệ tử, không cái tôi
Không thù oán hận chỉ cười “nhãn long”
Không tiền bạc, ắp lòng thương
Chân tu như thế rực hồng trời Nam.31/5/2024
CCB Nguyễn Việt Phát
(Nguyên Trưởng Ban TNXP,
Tổng chỉ huy Lực lượng TNXP Trung ương Đoàn)


tin tức liên quan