"Chống tham nhũng" - Thơ: CCB Phạm Minh Tâm

Ngày đăng: 08:45 02/06/2024 Lượt xem: 44
CHỐNG THAM NHŨNG
 
Chống tham nhũng chẳng chuyện chơi
Khó hơn nối gậy chống trời đó nghe
Lợi ích nhóm, lợi ích phe
Bấy lâu đồng thuận, bao che nhau cùng
Rút dây ắt phải động rừng
Quan tham lộ mặt, xem chừng trớ trêu
Ví mình là phận thân nghêu
Vấy bùn chi dám ghẹo trêu ốc nhồi.
 
Quan thanh liêm đã hết thời
Bó tay vùng vẫy, tìm nơi náu mình
Cũng vì tiền trọng, tài khinh
Oái oăm bao chuyện nội tình rối ren
Dư thừa càng hám bon chen
Quên thời quên thuở dân đen tảo tần
Anh em, con cháu, người thân
Dìu nhau nối nghiệp chen chân quan trường
Chức quyền manh mối, gian thương
Ghế “công bộc” thành đế vương bao người.
 
Kể ra lắm chuyện nực cười
Lời quan thề thốt, dưới trời rỗng không
Kê khai tài sản quý ông
Gia tư, vốn liếng cũng không đáng gì:
- "Xe bạn tặng thuở hàn vi
Lầu son con cháu lì xì cha ông
Còn như cổ bắc, cổ đông
Thương trường xoay xở là công của bà
Tiếng đời đồn đại gần xa
Chẳng qua thiên hạ người ta ghen mình" !
Nghe lời "bày giải phân minh"
Còn ai không thấu sự tình quý ông.
Dân cùng Đảng - một chữ Đồng
Diệt trừ tham nhũng, siết vòng kim cô.
 

CCB Phạm Minh Tâm
 

tin tức liên quan