"Trăng quê" - Thơ: CCB Phạm Minh Tâm

Ngày đăng: 11:28 07/06/2024 Lượt xem: 29
TRĂNG QUÊ
 
Bần thần ngồi ngắm trăng quê
Ngược dòng ký ức, nhớ về ngày xưa
Chẳng ai thề hẹn, đón đưa
Hồn nhiên tuổi mộng mà chưa mơ gì
Đêm trăng, hát múa rầm rì
Đứng gần nhau đã thầm thì, xôn xao
Ai dè bữa ấy nôn nao
Dưới trăng, lòng dạ chênh chao mơ tình.
 
Thế rồi khói lửa chiến chinh
Thế rồi giặc giã chia mình lẻ đôi
Thế rồi bèo dạt mây trôi
Thế rồi tình cũng phai phôi, lỡ làng.
Thế rồi em bước sang ngang.
Tôi về - em đã tay mang, tay bồng
Nửa trách em vội lấy chồng
Nửa trách mình, nợ tang bồng, gió mưa.
 
Vẹn tình - còn bóng trăng xưa
Khuyết đầy năm tháng, vẫn chưa phai rằm.


CCB Phạm Minh Tâmtin tức liên quan