"Kính lạy Thánh thần" - Thơ: Trần Thanh Tịnh

Ngày đăng: 07:51 09/06/2024 Lượt xem: 31
KÍNH LẠY THÁNH THẦN

Một thời tình bạn tâm giao
Cùng được thăng tiến rồi vào trung ương
COVID- 19 xem thường
Bắt tay Việt Á kỷ cương chẳng màng
Nay xin dâng một tuần nhang
Mong cho kiếp nạn nhẹ nhàng mau qua
Nay mai mong các quan toà
Rón tay làm phúc nữa là OK
Dăm năm bóc lịch rồi về
Chức quyền tiền bạc xin thề không ham
Trước thần thánh hứa là làm
Tiền dân con quyết không tham làm gì
Khẩu trang che miệng đen xì
Trước ngài kính cẩn thầm thì xin thưa
Từ nay quyết chí là chừa
Quyết không vơ víu tiền chùa nữa đâu
Linh thiêng kính cẩn cúi đầu
Nói điêu dẫu chỉ nửa câu không mần
Hứa với trời đất thánh thần
Nếu sai quý vị cứ dần thẳng tay
Mo thật ! mo thật ! mo mo thật !!!!


Trần Thanh Tịnh
Hội viên Trường Sơn tại Hà Nội


tin tức liên quan