"U mê" - Thơ: CCB Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 06:48 17/06/2024 Lượt xem: 32
U MÊ
 
Vì sao phật tử Ba vàng
U mê rồng rắn xếp hàng cúng vong
Gập đầu trước “sợi tóc” cong
Cầu xin phật độ cho phồng túi tham
 
Vì sao đệ tử Phật Quang
Bao người mê muội sẵn sàng hiến dâng
Kính thầy thì phải nhất tâm
Cúng dường chuyển khoản chớ ngần ngại chi
 
Vì sao giữa chốn từ bi
Hàng trăm phật tử cười khì ngả nghiêng
Nghe Thích Nhuận Đức huyên thuyên
Bác bôi Minh Tuệ không tiền vá y
 
Vì sao dọc tuyến THẦY đi
Ngàn người bu bám lạy quỳ xỏ xin
Ẩn tu vẫn chẳng được yên
Rừng hoang rẫy vắng đỏ đen kiếp người
 
Tay cầm điện thoại sáng ngời
Nhại « y phấn tảo » lả lơi chụp hình
Chỉ mong cầu phước cho mình
Mà không nhìn thấy chúng sinh đói nghèo
 
Xây bao chùa lớn chuông treo
Mà sao đạo đức mòn theo tháng ngày
Khi nào phật tử thành thầy
Dắt mình ra khỏi tâm đầy u mê ?16/6/2024
CCB Nguyễn Việt Phát
(Nguyên Trưởng Ban TNXP,
Tổng chỉ huy Lực lượng TNXP Trung ương Đoàn)


tin tức liên quan