Ở nghĩa trang Trường Sơn - Lê Ba

Ngày đăng: 01:10 08/09/2017 Lượt xem: 388
Ở NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
 
Tập hợp đội hình ơi các anh
Tượng đài Tổ quốc đã ghi danh
Gió Lào hoa cỏ từng vàng cháy
Có một cây đề lá vẫn xanh
Bóng mát trùm lên hàng mộ trắng
Thầm thì ru hát suốt năm canh
Hồn thiêng hội tụ cây nhà Phật
Đồng đội về đây với đất lành.
 
 Lê Ba
 Hội Luật gia Gia Bình – Bắc Ninh 

tin tức liên quan