TÂM TÌNH - Thơ Hoa Quỳnh Mai

Ngày đăng: 02:47 12/09/2017 Lượt xem: 496
TÂM TÌNH

Anh ơi đã giữa thu rồi
Heo may lành lạnh vợi vời đợi anh
Trăng vương vương sợi tơ lành
Kết duyên tơ tóc ta dành cho nhau
Trầu thơm nồng ấm hương cau
Gừng cay muối mặn bên nhau trọn đời!

                                                                    10-9-2017 Hoa Quỳnh Mai 

Trầu thơm nồng ấm hương cau
 

Anh ơi đã giữa thu rồi

Heo may lành lạnh vợi vời đợi anh

 

tin tức liên quan