Quang cảnh giao thông nhũng ngày nghỉ lễ

Ngày đăng: 08:55 13/09/2017 Lượt xem: 348
Quang cảnh giao thông và các khu du lịch lớn những ngày nghỉ lễ
 Tác giả : Trần Thanh Tịnh Hội xăng dầu – đường ống Trường Sơn

Mộc châu hay đến Mẫu sơn
Đông đúc chen lấn khổ hơn ở nhà
Thế rồi Tam đảo Sa pa
Cả hai nơi cũng diễn ra tắc đường
Mồ hôi nhễ nhại mà thương
Đâu đâu cũng thấy trên đường nêm xe
Trời như đổ lửa mùa hè
Rủ nhau xuống biển để khoe dáng ngà
Vẫn cảnh chen chúc diễn ra
Chắc chỉ có cách ở nhà là hơn!!!
Bài biển Đồ Sơn đông nhẹt khách tắm  
tin tức liên quan