VÔ ĐỀ - Thơ Quách Anh Chi Hội TS Nho Quan Ninh Bình

Ngày đăng: 04:31 13/09/2017 Lượt xem: 376
VÔ ĐỀ
Lấy hai câu thơ Thi Hào Nguyễn DU làm câu khoán thủ .
Thể thơ STLB


THÀ phải khóc than sầu đơn lẻ
RẰNG phận duyên cắt xé đôi đường
KHÔNG cùng sánh bước vấn vương
BIẾT thêm nhiều cũng vô thường đấy thôi
CHO cơ hội đắp bồi đưa đến
XONG cuộc tình phản diện càng đau
BIẾT rằng đa hệ muôn màu
BAO đời trần thế bên nhau vò dày
NHIÊU ngang trái mắt cay vật vã
LẠI cho là tất cả nợ duyên
ĐAU đành lòng chịu điêu thuyền
LÒNG luôn cầu nguyện cho thuyên giảm sầu
BẤY tâm dạ canh thâu vò võ
NHIÊU xót xa ai tỏ cô phòng


THÀ RẰNH KHÔNG BIẾT CHO XONG
BIẾT BAO NHIÊU LẠI ĐAU LÒNG BẤY NHIÊU


Ninh Bình . ngày 12-9-2017 -- Anh Chi Quách

Bài họa vui Mocua Batoc

Thà chịu tiếng bên đời đưa đẩy
Rằng má hồng hây hẩy còn lơi
Không vùi nát ngọc để chơi
Biết đâu lại thỏa bên đời chí trai
Cho rồi nhận mãi hoài vương vấn
Xong được gì vướng bận tâm can
Biết mà xa cảnh trái ngang
Bao người thoát tục lại mang tiếng tà
Nhiêu khê chốn phồn hoa nào thiếu
Lại chiêu trò ngư điểu vòng vo
Đau nào ai gánh hộ cho
Lòng nhân mấy tấc ai dò được đâu
Bấy toan tính u đầu loạn não
Nhiêu nghiệp đeo quần đảo bên dòng
Thà rằng không biết cho xong
Biết bao nhiêu lại đau long bấy nhiêu

"CĐ130917" Chém vui

Câu trả lời  PHIÊU BẠT  

Thà chịu chết không mèng dang díu
Rằng quyết không tằng tịu vào tình
Không yêu thì cũng đẹp xinh
Biết chi cho lẳm mà phình bụng ra
Cho rồi lem lẻm kề cà
Xong rồi lại mét khó ra lại rền
Biết thêm khổ thèm lên cơn khát
Bao đêm nằm ngọt nhạt vấn vương
Nhiêu mà ai có chung đường
Lại toàn dở dở ương ương tục trần
Đau trong dạ vấn thân lăn lóc
Lòng ai thương chỉ chọc vậy thôi
Bấy cho bằng được thế rồi
Nhiêu đau khố cứ mồ côi cô phòng
Thà Rằng Không Biết Cho Xong
Biết Bao Nhiêu Lại Đau Lòng Bấy Nhiêu


Ka ka ka chém vui Mocua Batoc -Anh Chi Quách

 
tin tức liên quan