“ Hoàng Đế Quang Trung” – Thơ mời họa của Hồ Văn Chi – Hội viên Hội VHNT TS

Ngày đăng: 09:51 14/09/2017 Lượt xem: 1.161
   
Thơ mời họa:
 
 HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG
 

Áo vải cờ đào nhuốm khói sương...
Dụng binh thần tốc chí phi thường
Rạch  Gầm - Xoài Mút, Xiêm tan nát
Khương Thượng - Bắc Thành, Mãn thảm thương
Phạt nhũng trừng tham, dân quốc vượng
Chiêu hiền đãi sĩ, võ văn cường
"Ai tư vãn" đớn đau trần thế (*)
Sự nghiệp vang lừng bậc đế vương.

 
Đà Nẵng 13/9/2017.
Hồ Văn Chi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Đt:  0983325708.

  ---------------------------------------------
(*): Năm 1792, vua Quang Trung mất, vợ là Ngọc Hân công chúa còn trẻ, làm bài Ai tư vãn, thể song thất lục bát dài 164 câu, rung động lòng người.
 

tin tức liên quan