" Anh...!" - Thơ vui World cup của Trần Thanh Hà Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12 tại Đà Nẵng

Ngày đăng: 06:59 12/07/2018 Lượt xem: 437
Thơ vui World cup

ANH...!

Đêm qua Pháp hạ Bỉ rồi
90 phút đủ vậy thôi Anh à
Cả hai đều rất thăng hoa
Nhịp nhàng lên xuống rất là dễ thương
So kè không chút nhịn nhường
Trên công dưới thủ kín đường vào ra
Nhưng mà Pháp nó ranh ma
Lựa khi sơ hở tràn qua tương liền
Làm em cũng sướng như điên 
Cho dù em chẳng hề thiên đứa nào
Bỉ kia tức tối gầm gào
Tràn lên dồn dập biết bao nhiều lần
Một vài cơ hội đến gần
Nhưng rồi những cú ra chân bất thành
Ván bài chốt hạ thật nhanh
Làm em chợt nhớ về Anh rất nhiều
Đêm nay mình sẽ...Anh yêu
Cho em sung sướng thật nhiều Anh nghe
Cho em cảm giác đê mê...
Niềm tin chiến thắng lại về với em.

 
11/7/18
Trần Thanh Hà
Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12 tại Đà Nẵng

 
tin tức liên quan