" Mẹ Việt Nam" - Thơ Minh Phú Hội viên TS Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

Ngày đăng: 07:07 13/07/2018 Lượt xem: 389

-------------------------------------------------
MẸ VIỆT NAM

Mẹ già ngồi cạnh nấm mồ
Hữu hồn vô cốt gọi hờ con ơi
Đã hơn bốn chục năm trời
Chiến tranh chấm dứt con ơi mẹ chờ

Bao giờ cho đến bao giờ
Nắm xương trộn đất được gơ chốn này
Có nghe tiếng mẹ ngồi đây
Nén hương chén nước thân gầy đợi con

Một đời vì nước vì non
Một lần vì mẹ chờ con hãy về
Nằm nơi rừng rậm sơn khê
Hay trên trảng cỏ, bờ đê, bãi bồi

Một lần báo mộng con ơi
Một lần để thỏa một đời mẹ mong
Một lần để mẹ làm xong
Mẹ về bên ấy với chồng với con

Trọn tình trọn nghĩa nước non
Khôn thiêng biết mẹ chờ con thì về!

 
Minh Phú
Hội viên TS Sư đoàn 471 tại Hải Phòng
tin tức liên quan