Thu sang,thơ Nguyễn Đại Duẫn

Ngày đăng: 07:01 14/09/2018 Lượt xem: 399
THU SANG
 

Sân nhà đầy ắp thu sang 
Tung tăng đàn bướm giăng giăng bay về
Trời thu dệt nắng vàng hoe
Gió thu dìu dặt 
Tiếng ve lặng rồi
 Hè qua luống những bồi hồi
 Mơn man hương lúa 
 Đất trời sang thu
 
        Nguyễn Đại Duẫn – Quảng Bình
(Hội viên Hội VHNT Trường Sơn) 
 
tin tức liên quan