" Quan tặc" - Thơ Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 05:24 23/09/2018 Lượt xem: 374
THƠ CHỐNG TIÊU CỰC, THAM NHŨNG

QUAN TẶC

Hôm nay đọc báo giật mình
Cụm từ “quan tặc” hiện hình đầu trang
Từ nhà Quốc hội đàng hoàng
Từ miệng nghị sĩ rộn vang công đường…

Cẩu tặc trộm chó phố phường
Lâm tặc đốn hạ môi trường môi sinh
Cát tặc sợ ánh bình minh 
Văn tặc luận án đổi hình thay tên
Hải tặc cướp biển bình yên
Đảo tặc cướp đất tổ tiên bao đời
Đạo tặc xuất hiện khắp nơi
Mạo danh Đức mẹ Chúa trời nhiễu nhương…

Nay nghe quan tặc công đường 
Thoạt đầu thì thấy tổn thương trong lòng
Nhưng rồi thấy đúng vô cùng
Nhiều quan ăn cắp mà không biết hèn
Nhận hối lộ, thích bon chen
Cãi đan chổi đót kiếm tiền xe ôm
Biệt phủ bảo mượn tiền em
Mua quan bán chức đổ lên quy trình
Quan ăn đất sợ công minh
Ký sửa quy hoạch vơ mình triệu đô
Bảo kê sòng bạc đề lô
Dùng bình phong để vét vơ bạc tiền ...

Trình độ tham nhũng thâm niên
Gọi là quan tặc đúng tên đúng tầm
Giống loài cẩu tặc đen thâm
Giống phường khoét vách đào sân tường nhà
Vậy nên đánh trống gần xa
Để người dân biết ai là tặc quan./.

 
7/9/2018
Nguyễn Việt Phát

 
tin tức liên quan