" Ưa nịnh" - Thơ chống tiêu cực của tác giả Minh Phú

Ngày đăng: 10:48 29/09/2018 Lượt xem: 480
THƠ CHỐNG TIÊU CỰC
CỦA TÁC GIẢ MINH PHÚ

ƯA NỊNH

Đời người những kẻ thích khen
Là còn đang muốn lấn chèn người ta
Không cần phải nghĩ đâu mà
Họ luôn khoe mẽ rằng ta hơn người

Gặp ai hơn họ không tươi
Tìm cách thóa mạ chê cười, đằng sau
Loại này bài họ thuộc làu 
Là đẩy người giỏi ra sau mọi người

Tai họa họ nhận mười mươi
Là việc bất chính tiếng người miệng ta
Gây lên những chuyện bất hòa
Không sóng không gió nhưng mà khó phai

May thì nợ trả không dài
Rui ro nợ lắm trả hai ba đời
Mới nghe như chuyện để cười 
Nhưng đây là tội gạo người cơm ta !

 
 
24/9/2018
Minh Phú - Hải Phòng
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 

tin tức liên quan