CHùm thơ gửi về quê Mẹ Hưng phú Hưng Nguyên Nghệ An của tác giả Hoàng Bạch Nga - Đà Nẵng

Ngày đăng: 06:11 14/10/2018 Lượt xem: 545
CHùm thơ gửi về quê Mẹ Hưng phú Hưng Nguyên 
Nghệ An của tác giả Hoàng Bạch Nga - Đà Nẵng

QUÊ MẸ. 
Một chốn quê xưa tưởng nhạt nhoà
Ngờ đâu ký ức chẳng phôi pha
Lam Giang sóng níu tình da diết
Hồng Lĩnh gió nương nghĩa đậm đà
Bát nước chè xanh thơm ngát xóm
Rổ khoai lang mật ấm tình nhà
Chan Trời góc biển dù xa cách
Năm tháng ân tình vẫn thiết tha !
NHỚ
Nhớ về quê Mẹ lắm điều hay
Hình bóng theo ta suốt tháng ngày
Nhớ tiếng thập thình bên cối đạp
Nhớ câu khoan nhặt cạnh xa quay
Nhớ khi tát nước gàu nghiêng ngả 
Nhớ lúc quây quần chén tỉnh say
Cách trở bao năm thời loạn lạc
Không nguôi thương nhớ chốn quê này !
Hoàng Bạch Nga

tin tức liên quan