" Cây cải, cây răm" - Thơ: Hữu Thư - Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 07:18 02/11/2018 Lượt xem: 853
CÂY CẢI - CÂY RĂM

GIÓ chiều thổi dọc bờ sông
ĐƯA theo hơi lạnh mùa đông chớm về
CÂY già lá úa ủ ê
CẢI ven sông đã xuống xề, héo hoa
VỀ đêm sương tắm trăng ngà
TRỜI như thấp xuống lân la, chuyện trò
RAU Cải thì thầm nhỏ to
RĂM kia sao lại so đo với mình
đời người trọng kẻ khinh
LẠI đem trút bỏ hết tình lâu nay
CHỊU mang tiếng xấu, ai bày
ĐỜI người ăn đắng, uống cay, ai cùng ?
ĐẮNG đây cùng khổ chịu chung
CAY kia có bạn chia cùng, người ơi !
"GIÓ ĐƯA CÂY CẢI VỀ TRỜI
RAU RĂM Ở LẠI CHỊU ĐỜI ĐẮNG CAY" (*)

 
01/11/2018
Hữu Thư
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

------------------------------
(*) Ca dao
tin tức liên quan