" Ngàn khúc Truông Bồn" - Thơ: Vũ Các - Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 07:16 03/11/2018 Lượt xem: 659
NGÀN KHÚC TRUÔNG BỒN
...
Làm đường cho chuyến xe qua 
Cáng thương tải đạn đời ta quân hành
Gian nan núi thẳm rừng xanh
Truông Bồn lửa đạn tan tành xác xơ 

Năm mươi năm ấy bây giờ 
Sử hồng thắm lại ước mơ ngập tràn 
Đền thờ trên đỉnh non ngàn 
Ru anh ru chị muôn làn khói hương 

Cuộc đời người lính phong sương
Đạn bom bất chấp coi thường hiểm nguy 
Chiến công Tổ Quốc khắc ghi 
Truông Bồn ngân khúc những gì hôm nay !!

 

Vũ Các
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
 
tin tức liên quan