" Chào mừng Cách mạng tháng mười" - Thơ:Hoàng Kiền

Ngày đăng: 09:23 07/11/2018 Lượt xem: 437
CHÀO MỪNG CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI
 

Mừng ngày Cách mạng Tháng mười
Lòng tôi mãi mãi sáng ngời niềm tin
Yêu quê hương của Lê nin
Chung tay góp sức giữ gìn nước ta
Mối tình hữu nghị Việt - Nga 
Mở mang phát triển đậm đà sáng trong
Mặt trời vẫn mọc đàng đông
Mong tình hai nước mãi không phai nhoà
Lần đầu tôi đến nước Nga 
Dạo thăm ngắm cảnh xót xa nỗi buồn
Lần hai đã thấy khá hơn
Lần ba phấn khởi vẹn tròn niềm tin.


Hà Nội 7/11/2018
Hoàng Kiền

tin tức liên quan