Lấy đoàn kết làm đòn xoay vận mệnh, thơ của Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Trường Sơn Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 02:39 12/11/2018 Lượt xem: 428

                            LẤY ĐOÀN KẾT LÀM ĐÒN XOAY VẬN MỆNH

          (Viết nhân 88 năm ngày Đại đoàn kết toàn dân Việt Nam 18/11/1930-18/11/2018)
 
 
Lấy đoàn kết làm đòn xoay vận mệnh
Cứu giống nòi và xây dựng giang sơn
Tinh thần ấy được đúc kết ngàn năm
Thuở cha ông dựng cờ mở nước
 
Hồ Chí Minh chỉ đường tiếp bước
Đảng dẫn đường soi lối ta đi
Trăm họ dưới bóng quốc kỳ
Độc lập dân tộc quyết đi đến cùng
 
Phải đoàn kết độc lập mới vững
Nắm tay nhau để xây dựng tương lai
Muốn cho hạnh phúc lâu dài
Toàn dân đoàn kết không sai tấc lòng
 
Lũ giặc kia rắp tâm phá hoại
Phải mài sắc cảnh giác sẵn sàng
Lời thề quyết chí còn vang
Đồng tâm hiệp lực huy hoàng Việt Nam!
 
Phú Yên 12/11/2018

Nguyễn Bá Thuyết
67 Nguyễn văn Cừ, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 0944258548
 
tin tức liên quan